HVIDR-a  Crikvenica osnovana je na inicijativu nekoliko invalida Domovinskog rata koji su osjećali potrebu za osnivanjem udruge iz praktičnih razloga. U tome su imali i veliku pomoć gospođe Nade Demirović referenta za skrb pri Uredu za obranu Crikvenica.Do tada su neki invalidi Domovinskog rata bili članovi HVIDR-e Rijeka..

U ljeto 1993.godine u bivšoj općini Crikvenica bilo je 19 invalida iz Domovinskog rata tjelesnog oštećenja od 20 -70%.

Kako smo ispunjavali statutarnu mogućnost formiranja podružnice i u dogovoru sa Savezom HVIDR-a i HVIDR-om Rijeka osnovan je 27.07.1993. godine inicijativni odbor sa zadatkom da pripremi osnivačku skupštinu HVIDR-a Crikvenica. U inicijativni odbor izabrani su: 

Ivica Kalanj

Pavo Kalfić

Radivoj Rodić

Nenad Klarić

Oleg Trošelj

Nakon niza dogovora organizirana je osnivačka skupština za 31.08. 1993. godine s početkom u 18 sati u učionici Ureda za obranu Crikvenica. Na  skupštini od 19 pozvanih invalida Domovinskog rata nazočilo je 11 i to :

1. DEJAN ANTIĆ

2. JOSIP BEREZA

3. IVICA KALANJ

4. PAVO KALFIĆ

5. ASIM KARALIĆ

6. NENAD KLARIĆ

7. DRAGAN MARTINUČ

8. DUBRAVKO MARUŠIĆ

9. RADIVOJ RODIĆ

1O. OLEG TROŠELJ

11. DALIBOR ŽENTIL

Nakon  provedenog tajnog  glasovanja za predsjednika je izabran PAVO KALFIĆ a za članove predsjedništva:

IVICA KALANJ

NENAD KLARIĆ

RADIVOJ RODIĆ

OLEG TROŠELJ

Na osnivačkoj skupštini bili su nazočni:

MLADEN JURKOVIĆ, predsjednik Saveza HVIDR-a

STANKA  KNEŽEVIĆ, tajnik saveza HVIDR-a

IVICA MALETESTINIĆ, gradonačelnik Crikvenice

ZLATKO PAVELIĆ , gradonačelnik Novog Vinodolskog

SLAVKO GAŠPAROVIĆ, načelnik odjela za skrb ZP Gospić

TIHOMIR JURIĆ, predstavnik Ureda za obranu Crikvenica

dr. IVAN BROZIČEVIĆ, predsjednik udruge invalida grada Crikvenice

STEVO VELJANOVSKI,  tajnik udruge invalida

ANDRIJA PETRINOVIĆ,tajnik gradskog društva  crvenog križa grada Crikvenice

IRENA JELIČIĆ, referent za boračko-invalidska pitanja

IGOR KOS, direktor agencije “Portfelj” za upravljanje dionicama invalida Domovinskog rata

SREĆKO VUJOVIĆ , predsjednik HVIDR-a Rijeka

ERVIN ŠTEMBERGER, tajnik HVIDR-a Rijeka

Predstavnici političkih stranaka i to;

HSLS Stanka Maučić Maček i Josip Čapo

HNS Dragan Magaš

SDP Ksenija Kombol

SDSH Zoltan Djeke

FRANJO DERANJA, novinar

Na osnivačku skupštinu nisu od pozvanih došli predstavnici HDZ-a, HSS-a, HSP-a kao ni načelnik općine Vinodolske.

Prve mjesece rada podružnica HVIDR-a Crikvenica je imala veliku pomoć gospođe Nade Demirović da bi u lipnju 1994. godine dobili prostorije od grada Crikvenice. U srpnju 1994. godine na poslove tajnika udruge mobiliziran je gospodin RADIVOJ RODIĆ  koji je iste obnašao do sredine 1995. godine. Nakon njega mobilizirana je diplomirana pravnica gospođa ALEKSANDRA RANER koja poslove tajnice obavlja i danas.

Nakon isteka mandata prvom predsjedniku HVIDR-a Crikvenica 1997. godine za novog predsjednika je izabran EDI ZUBOVIĆ koji ostaje na toj funkciji do 1998. Od 1998 do 1999. predsjednik je bio BERISLAV BUJAN, a od 1999. do 2001. NIKICA MILKOVIĆ . Od 2001.  pa do 18.2. 2010. predsjednik je bio IVAN CAR.

Na izbornoj skupštini udruge HVIDR-a Crikvenica održanoj 18.2.2010. izabran je novi predsjednik udruge PAVO KALFIĆ, dopredsjednik je IVAN POLIĆ, a za predsjednika NO izabran je STIPAN TOMIĆ.